Τι συμβαίνει με το Πρότυπη Σχολή Χορού Δήμου Καλαμαριάς – ΚΕΔΚΑ;

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας